Injektointikorjaustyöt ja ruiskubetonointi


Antti K Oy suorittaa betonipintojen injektointitöitä. Halkeilleet betonipinnat voidaan injektoida esimerkiksi epoksi-massalla, jolloin halkeama saadaan korjattua ilman suuria purkutöitä. Betonipinnoille voidaan suorittaa myös ruiskubetonointi, joka pysäyttää korroosion rakenteissa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tukimuurit ja siltarakenteet.